Regulamin sklepu

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.all-ant.pl  

 Sklep internetowy dostępny pod adresem www.all-ant.pl prowadzony jest przez firmę:
ALL-ANT s.c. A. i J. Jasnos,

Z siedzibą:

ul. Narutowicza 16-18 , 97-500 Radomsko
NIP: 772-00-13-313

tel. 044. 683 77 20, fax 044. 683 77 30, adres email: biuro@all-ant.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE :  Opisane poniżej zasady odnoszą się do produktów- towarów handlowych prezentowanych przez firmę ALL-ANT s.c. na stronie internetowej www.all-ant.pl

1. Klienci korzystający z aplikacji www.all-ant.pl dokonują rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na sklepie. Świadczenie usług w ramach konta na www.all-ant.pl ma charakter bezterminowy. Klient w każdej chwili ma prawo wypowiedzieć umowę  dotyczącą jego konta. Warunkiem złożenia wypowiedzenia jest napisanie i przesłanie oświadczenia na adres e-miał sklep@all-ant.pl . Stosowne oświadczenie znajduje się w stopce sklepu lub tutaj.

2. Ceny podane na w aplikacji internetowej all-ant.pl są podawane w cenach netto oraz brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura VAT i dostarczona/y wraz z towarem lub może być dostarczana drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3. Wszystkie produkty dostępne w aplikacji all-ant.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia dokonane w aplikacji all-ant.pl składane są pocztą elektroniczną na adres: sklep@all-ant.pl.
2. Aplikacja sklepu umożliwia dokonanie zakupów na dwa sposoby:
 
- zakup jednorazowy - bez rejestracji.  

lub

- zarejestrowanie się w bazie sklepu, wypełniając formatkę użytkownika. Opcja ta po zalogowaniu, umożliwia
  sprawdzenie stanu zamówienia. 

3. W każdym kroku ścieżki zamówienia można zrezygnować z całości lub części towarów w „koszyku” bez żadnych konsekwencji, złożenie zamówienia w sklepie następuje po kliknięciu na przycisk „potwierdzam zakup” . 

4. O stanie realizacji zamówienia informujemy za pomocą wiadomości mailowych. Ponadto każdy zarejestrowany klient ma możliwość monitorowania swojego zamówienia i stanu jego realizacji na stronie internetowej sklepu w zakładce „szczegóły zamówienia". 

II. Sposoby płatności

1. Można  wybrać następujące formy płatności:
* wpłata na konto - zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane  
   na koncie bankowym firmy ALL-ANT s.c
* płatne przy odbiorze - płacimy za towar w momencie odbioru przesyłki
* gotówka -  zapłata w siedzibie firmy

III. Wysyłka towaru

1. Wysyłka standardowych produktów z oferty all-ant.pl następuje po otrzymaniu wpłaty lub
    wyborze wysyłki pobraniowej. 
2. Towar wysyłany i dostarczany jest w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Zamówiony Towar wysyłany jest na koszt Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

IV. Zasady reklamacji towarów zakupionych w firmie ALL-ANT s.c.

Wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.

Warunki gwarancji i reklamacji.    

1. ALL-ANT s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres  sklep@all-ant.pl .
3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ALL-ANT s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ALL-ANT s.c albo ALL-ANT s.c. nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
4. ALL-ANT rozpatruje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ALL-ANT s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ALL-ANT s.c. 

V. Zasady zwrotu towaru zakupionego przez Internet

Zwrot towaru przez konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi sprzedawca stosując najtańszą stawkę za dostarczenie reklamowanej rzeczy. ALL-ANT nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ALL-ANT.

6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidulnych potrzeb

Zwrotu towarów należy dokonać na adres siedziby sprzedawcy, wraz z wypełnionym „formularzem reklamacyjnym” oraz oryginalnym opakowaniem.

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Wysłanie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach ewidencji sprzedaży wyłącznie przez firmę ALL-ANT s.c.. Zgody na przetwarzanie takich danych wymaga Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833). Dane osobowe, które zostały nam powierzone w trakcie składania zamówienia, są chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

VII. Postanowienia końcowe.

Właściciel sklepu www.all-ant.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl